Pla Estratègic de Suport Integral al Sector de l'Automoció

El Pla Estratègic contempla l'impuls de:

 • la creació de llocs de treball d'alta qualificació i qualitat.
 • la millora de la qualitat de vida, la salut, la seguretat i la sostenibilitat.
 • la innovació industrial.
 • la creació de nou teixit industrial que ens posicioni entre les economies més avançades.

S'estima que l'impacte pressupostari que suposarà el Pla serà de 515 M€ pels dos primers anys (2019-2020) i 2.634 M€ per al conjunt del període 2019-2025.

Tenint en compte l'efecte arrossegui (materialitzat en majors inversions de fabricants i indústria auxiliar, menors costos derivats de les millores de productivitat, millora de la sostenibilitat de transport, reducció d'importació de combustibles, increment de consum elèctric, efectes sobre la salut del sistema públic i efectes fiscals, entre uns altres), es calcula que l'impacte total del Pla serà de 2.283 M€ per 2019-2020 i 9.726 M€ per 2019-2025.

La ministra ha posat l'accent que aquest pla disposa de pressupost, “enfront del pla aprovat al setembre de 2017 per l'anterior Govern, que contemplava vint mesures, però tenia zero euros de dotació. Nosaltres aportem certesa i més de 2.600 milions per realitzar un acompanyament al sector, en aquesta responsabilitat que ens caracteritza com a Govern”.

El Pla està recollit en l'Estratègia de Transició Justa inscrita en l'Agenda del Canvi, que guia l'acció del Govern en el marc de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Així mateix està alineat amb el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, que identifica els reptes i oportunitats en matèria de descarbonización, eficiència i seguretat energètica, mercat interior de l'energiai recerca, innovació i competitivitat.

Eixos

Es desenvolupa entorn de/entorn de cinc eixos:

 1. Constitució d'una Taula de Mobilitat Sostenible, que reuneixi al sector en el seu conjunt, tenint en compte tota la cadena de valor. En la Taula es coordinaran mesures a mitjà i llarg termini que afavoreixin un nou model de mobilitat compatible amb el compromís del Govern amb la transformació digital i la transició ecològica.
 2. Revisió de la fiscalitat, per definir una nova fiscalitat verda, més orientada a l'ús, que afavoreixi la reorientació a una mobilitat amb menors emissions contaminants i aprofundeixi en una major harmonització amb la fiscalitat europea.
 3. Impulso de las inversiones, especialmente orientadas a la inversión en I+D+i y a la producción en España de modelos más sostenibles.
 4. Suport a una major penetració de vehicles de zero i baixes emissions, través de mesures d'estímul de la demanda, nous plans d'achatarramiento i implantació d'infraestructures de recarrega de vehicles elèctrics per garantir una cobertura adequada.
 5. Reforç de la Formació Professional Dual i de la vinculació de l'empresa amb la Universitat:
  • Millorant la difusió de la informació relativa a les demandes del sector industrial en general i de l'automoció en particular.
  • Impulsant la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de programes formatius en disciplines STEM que conjuminin formació i pràctiques o treball en empreses, concentrant especialment els esforços en les subdisciplinas relacionades amb la digitalització i la transició ecològica.

Mesures que acompanyin al sector

El Pla preveu l'engegada, amb caràcter immediat, de mesures que acompanyin al sector d'en la seva transició cap a un nou model de mobilitat sostenible i connectada. Aquestes mesures són:

Actuacions de foment de la mobilitat sostenible i connectada, a través dels plans MOVES i MOVEA, plans d'achatarramiento de vehicles i estímul de la demanda de vehicles de zero i baixes emissions.

Suport al rejuvenecimiento de les plantilles i a la major participació de la dona:

 • Recuperació de la modalitat de jubilació parcial amb simultània celebració del contracte de relleu.
 • Mesures encaminades a incrementar la presència femenina en tots els llocs de treball i perfils professionals.

Suport a la innovació, mitjançant línies d'ajudes parcialment reemborsables dissenyades per al finançament de projectes empresarials de R+D+i i modernització tecnològica, amb especial atenció a aquells projectes que explotin el potencial dels habilitadors digitals, de singular rellevància en el sector d'automoció, com són:

 • la fabricació additiva.
 • l'Internet de les coses.
 • la Intel·ligència artificial i analítica de dades.
 • els sensors i sistemes embeguts.
 • la ciberseguretat.
 • l'economia circular i hipocarbónica.

Reforç de la FP Dual

Revisió del procediment d'acreditació de competències professionals a través de l'experiència professional l'agilitació del disseny de les qualificacions.

Finalment, el Pla preveu la creació de grups de treball formats per agents públics i privats. A més de diversos Ministeris, participaran ANFAC, SERNAUTO, GANVAM, ANIACAM, FACONAUTO i els sindicats CCOO i UGT.

Nota de premsa: "Reyes Maroto presenta el Pla Estratègic de Suport Integral al Sector d'Automoció"

Pla Estratègic de Suport Integral al Sector de l'Automoció [PDF] [2.48 MB] [PDF] [0 kB]