Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reglament Comunitari
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Las opiniones que se pretenden recabar son, fundamentalmente y sin perjuicio de otros aspectos y agentes interesados, las relativas a las siguientes cuestiones:

  • Desde el lado de la oferta: efectos esperados de las medidas contenidas en cada uno de los tres pilares sobre las empresas españolas pertenecientes a la cadena de valor de los semiconductores
  • Desde el lado de la demanda: efectos esperados de las medidas contenidas en cada uno de los tres pilares sobre las empresas españolas usuarias de semiconductores

Antecedents de la norma

La proposta de Reglament estableix un marc específic per reforçar el sector dels semiconductors en la Unió Europea a través de tres pilars:

  • (Pilar 1) “Iniciativa Xips per a Europa”: estableix un conjunt d'actuacions dirigides a millorar la capacitat de la Unió per fer arribar al mercat els resultats de la R+D en el camp de la microelectrònica.
  • (Pilar 2) Establiment d'un nou marc per atreure les inversions privades necessàries per engegar les instal·lacions de producció avançada que Europa necessita per garantir la seguretat del subministrament de semiconductors.
  • (Pilar 3) Establiment d'un mecanisme de coordinació entre els Estats membres i la Comissió per supervisar el subministrament de la cadena de valor dels semiconductors i donar resposta a les seves interrupcions en situacions de crisis.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 1 de març de 2022 fins al dia dimarts, 29 de març de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: industriaconectada4.0@mincotur.es

Annexos