Consultes sobre temes de qualitat i seguretat industrial

En aquesta secció podrà consultar les preguntes més freqüents relacionades amb els següents blocs d'informació:

Si no troba la informació que necessita en aquesta secció pot plantejar una consulta específica a través de la Seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme (no és necessari certificat digital). Addicionalment, en el telèfon 91 3495108 pot obtenir informació sobre qüestions de reglamentació i homologació de vehicles. 

Si vol realitzar una comunicació específica pot fer-ho a través de la Seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.